Alfalaval P.H.E

Chúng tôi cung cấp gioăng và tấm thiết bị trao đổi nhiệt Alfalaval. Các kỹ sư chúng tôi có thể tính toán nâng cấp công suất nhiệt hoặc vệ sinh tẩy rửa thiết bị trao đổi nhiệt theo yêu cầu.

Alfalaval A Series

A3 A10 A10-B A15 A15-B A20 A20-B A30 AK20 AX30 AM10 AM20
A-3 A-10 A-10B A-15 A-15B A-20 A-20B A-30 AK-20 AX30-B AM10-B AM20-B
A 3 A 10 A-10 B A 15 A-15 B A 20 A-20 B A 30 AK 20 AX-30 B AM-10 B AM20-N
A3 A10 A10B A15 A15B A20 A20B A30 AK20 AX 30 B AM 10 B AM20-S
                  AX30B AM10B AM20-W

Alfalaval M Series

M3 M6 M6-M M10 M10-M M15 M15-M M20-M MX25B MX25M M30
M3X M6B M6M M10B M10M M15B M15M M20M MX25B MX25M M30
M-3 M-6 M-6M M-10 M-10M M-15 M-15M M-20M MX-25B MX-25M M-30
M3-X M6-B M6-M M10-B M10-M M15-B M15-M M20-M MX25-B MX25-M M30
M3-FG M6-FG M6-MFG M10-BFG M10-MFG M15-BFG M15-MFG M20-MFG MX25B-FG MX25M-FG M30-FG
M3 M6-FD M6-MFD M10-BFD M10-MFD M15-BFD M15-MFD M20-MFD MX25B-FD MX25M-FD M30-FD
M3D M6D M6-MD M10-BD M10-MFM M15-BD M15-MFM M20-MFM MX25B-FS MX25M-FS M30D

Alfalaval Weld plate heat exchanger

EC500 M6-MW M10-BW M20-MW MK15-BW MA30-W A15-BW AX30-BW AM20-DW
EC-500 M6MW M10BW M20MW MK15BW MA30W A15BW AX30BW AM20DW

Alfalaval T Series

TS6-M TL6 TL10 T20-B T20-M T20-P TS20-M
TS6 TL6-B TL10-B T20-BW T20-MW   TS20M
TS6M TL6B TL10-P