Tag Archives: apv

Trao đổi nhiệt APV

1. Kể từ khi thiết kế thành công về mặt thương mại đầu tiên được giới thiệu bởi người sáng lập APV vào năm 1923, bộ trao đổi nhiệt dạng tấm đã trở thành một trong những phương pháp linh … Continue reading

Posted in Trao-doi-nhiet | Tagged , , , , , , , | 1 Comment