Gioăng trao đổi nhiệt Sigma 27

Sigma 27 là dòng trao đổi nhiệt nổi tiếng hãng APV.

1. Ưu điểm: Hiệu suất trao đổi nhiệt cao

2. Nhược điểm: Giá thành cao

3. Địa chỉ mua gioăng tấm Sigma 27

Ms. Quỳnh

0931-57-6256

Trao đổi nhiệt APV cấp bởi Cleanphe

About Quynh Heat exchanger

Quỳnh P.H.E có kinh nghiệm 8 năm chuyên cung cấp vật tư gasket / tấm phụ kiện thiết bị trao đổi nhiệt các hãng.
This entry was posted in Special Plate gasket Heat Exchanger. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *