Contact

Chúng tôi cung cấp GIOĂNG / TẤM thiết bị trao đổi nhiệt và dịch vụ vệ sinh bảo dưỡng. Mọi yêu cầu xin liên hệ:

Công ty TNHH Titania

#12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, HN

Contact person: Ms Quỳnh P.H.E

Mobile: 0931-576-256

E-mail: cleanphe@gmail.com
Mon – Sat: 8:00 Am – 18:00 Pm