Gioăng & Tấm trao đổi nhiệt dạng tấm Vicarb

Cleanphe là nhà phân phối gioăng trao đổi nhiệt dạng tấm, Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm và khung hoặc Tấm dành cho bộ trao đổi nhiệt dạng tấm. Chúng tôi cũng thiết kế tỷ lệ nhiệt, mở rộng, làm sạch và bán các bộ trao đổi nhiệt dạng tấm và khung. Chúng tôi đã dự trữ và bán các miếng đệm và bộ trao đổi nhiệt dạng tấm trong gần 10 năm qua.

Tất cả các kích thước được hiển thị bên dưới tính bằng milimét để sử dụng trên biểu đồ dưới đây:

ModelAreaSize ASize BSize CSize DSize E
Vicarb V10012230,55402000310155
Vicarb V110
Vicarb V1201,220508051589620250
Vicarb V130
Vicarb V13-V13 Ball0,1373924262513070
Vicarb V1701,7218112001681700400
Vicarb V1801,825309452135550300
Vicarb V20-V20 Ball0,298924287513070
Vicarb V2602,6299212002492700400
Vicarb V280,281052393882234100
Vicarb V40,045001254306230
Vicarb V45-V45 Ball0,4514723931302234100
Vicarb V550,5512955501133330150
Vicarb V60-V60 Ball0,615105401280540155
Vicarb V7
Vicarb V80,0864118855318849
Vicarb V850,8517506551475380200
Vicarb VU12
Vicarb VU8

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về bất kỳ khía cạnh nào liên quan đến gioăng tấm hoặc bộ trao đổi nhiệt dạng tấm:

About Quynh Heat exchanger

Quỳnh P.H.E có kinh nghiệm 8 năm chuyên cung cấp vật tư gasket / tấm phụ kiện thiết bị trao đổi nhiệt các hãng.
This entry was posted in Vicarb plate heat exchanger. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *