Tag Archives: LHE

Trao đổi nhiệt LHE

Thiết bị trao đổi nhiệt LHE- Hàn Quốc được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam trong một số năm gần đây. Sản phẩm chủ yếu sử dụng trong hệ thống HVAC, làm mát, nóng, lạnh sử dụng hơi, gas … Continue reading

Posted in Trao-doi-nhiet | Tagged , , , , , , | Leave a comment