Gioăng & Tấm trao đổi nhiệt dạng tấm Hisaka

Cleanphe là nhà phân phối gioăng trao đổi nhiệt dạng tấm, Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm và khung hoặc Tấm dành cho bộ trao đổi nhiệt dạng tấm. Chúng tôi cũng thiết kế tỷ lệ nhiệt, mở rộng, làm sạch và bán các bộ trao đổi nhiệt dạng tấm và khung. Chúng tôi đã dự trữ và bán các miếng đệm và bộ trao đổi nhiệt dạng tấm trong gần 10 năm qua.

Tất cả các kích thước được hiển thị bên dưới tính bằng milimét để sử dụng trên biểu đồ dưới đây:

ModelModel
Hisaka EX11Hisaka EX15
Hisaka LX00A slit-inHisaka LX10A slit-in
Hisaka LX20Hisaka LX20A slit-in
Hisaka LX30A slit-inHisaka LX40
Hisaka LX40A slit-inHisaka LX50A slit-in
Hisaka RX11A slit-inHisaka RX13A slit-in
Hisaka RX30A slit-inHisaka RX70
Hisaka SX41Hisaka SX43
Hisaka SX90Hisaka SX90M
Hisaka UX01Hisaka UX10
Hisaka UX100Hisaka UX10A slit-in
Hisaka UX20Hisaka UX20A slit-in
Hisaka UX30Hisaka UX30A slit-in
Hisaka UX40Hisaka UX40A slit-in
Hisaka UX80Hisaka UX90
Hisaka YX80

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về bất kỳ khía cạnh nào liên quan đến gioăng tấm hoặc bộ trao đổi nhiệt dạng tấm:

About Quynh Heat exchanger

Quỳnh P.H.E có kinh nghiệm 8 năm chuyên cung cấp vật tư gasket / tấm phụ kiện thiết bị trao đổi nhiệt các hãng.
This entry was posted in Hisaka plate heat exchanger. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *