Gioăng và Tấm trao đổi nhiệt dạng tấm ITT

Cleanphe là nhà phân phối gioăng trao đổi nhiệt dạng tấm, Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm và khung hoặc Tấm dành cho bộ trao đổi nhiệt dạng tấm. Chúng tôi cũng thiết kế tỷ lệ nhiệt, mở rộng, làm sạch và bán các bộ trao đổi nhiệt dạng tấm và khung. Chúng tôi đã dự trữ và bán các miếng đệm và bộ trao đổi nhiệt dạng tấm trong gần 10 năm qua.

Tất cả các kích thước được hiển thị bên dưới tính bằng milimét để sử dụng trên biểu đồ dưới đây:

ModelModel
ITT Standard P100ITT Standard P50
ITT Standard P120ITT Standard P62
ITT Standard P15ITT Standard P64
ITT Standard P20ITT Standard P65
ITT Standard P20aITT Standard P7a
ITT Standard P22ITT Standard P8
ITT Standard P30ITT Standard P8a
ITT Standard P35ITT Standard PF10
ITT Standard P37ITT Standard PF15
ITT Standard P38ITT Standard PF20
ITT Standard P39ITT Standard PF25
ITT Standard P43ITT Standard PF30
ITT Standard P47ITT Standard PF35
ITT Standard P4aITT Standard PF40
ITT Standard PF41ITT Standard PF42
ITT Standard PF45ITT Standard PF50
ITT Standard PF51ITT Standard PF60
ITT Standard PF61ITT Standard PF65
ITT Standard PF66ITT Standard PF71
 ITT Standard PF75

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về bất kỳ khía cạnh nào liên quan đến gioăng tấm hoặc bộ trao đổi nhiệt dạng tấm:

About Quynh Heat exchanger

Quỳnh P.H.E có kinh nghiệm 8 năm chuyên cung cấp vật tư gasket / tấm phụ kiện thiết bị trao đổi nhiệt các hãng.
This entry was posted in ITT Standart plate heat exchanger. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *