Gioăng & Tấm trao đổi nhiệt dạng tấm SWEP

Cleanphe là nhà phân phối gioăng trao đổi nhiệt dạng tấm, Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm và khung hoặc Tấm dành cho bộ trao đổi nhiệt dạng tấm. Chúng tôi cũng thiết kế tỷ lệ nhiệt, mở rộng, làm sạch và bán các bộ trao đổi nhiệt dạng tấm và khung. Chúng tôi đã dự trữ và bán các miếng đệm và bộ trao đổi nhiệt dạng tấm trong gần 10 năm qua.

Tất cả các kích thước được hiển thị bên dưới tính bằng milimét để sử dụng trên biểu đồ dưới đây:

ModelAreaSize ASize BSize CSize DSize E
SWEP G-102
SWEP G-108
SWEP G-153
SWEP G-157
SWEP G-158
SWEP G-234
SWEP G-30
SWEP G-322
SWEP G-52
SWEP G-65
SWEP GC-50 (G50)0,12570825059013570
SWEP GC-55 (G55)0,18112025082513550
SWEP GC-665
SWEP GF-138
SWEP GF-257
SWEP GF-276
SWEP GF-59
SWEP GM-1380,37512604201100260100
SWEP GX-100
SWEP GX-12
SWEP GX-12 (G52)0,1270525059213568
SWEP GX-18
SWEP GX-26 (G102)0,27940385779226105
SWEP GX-42 (G108)0,4413483851188226105
SWEP GX-51
SWEP GX-64
SWEP GX-85
SWEP GX-91
SWEP HX-180
SWEP HX-25
SWEP HX-50
SWEP HX-85
SWEP MF-138
SWEP MF-257
SWEP MF-276
SWEP MF-56
SWEP MF-59
SWEP UX-10
SWEP UX-80

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về bất kỳ khía cạnh nào liên quan đến gioăng tấm hoặc bộ trao đổi nhiệt dạng tấm:

About Quynh Heat exchanger

Quỳnh P.H.E có kinh nghiệm 8 năm chuyên cung cấp vật tư gasket / tấm phụ kiện thiết bị trao đổi nhiệt các hãng.
This entry was posted in SWEP plate heat exchanger. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *