Gioăng & Tấm trao đổi nhiệt dạng tấm Sondex

Cleanphe là nhà phân phối gioăng trao đổi nhiệt dạng tấm, Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm và khung hoặc Tấm dành cho bộ trao đổi nhiệt dạng tấm. Chúng tôi cũng thiết kế tỷ lệ nhiệt, mở rộng, làm sạch và bán các bộ trao đổi nhiệt dạng tấm và khung. Chúng tôi đã dự trữ và bán các miếng đệm và bộ trao đổi nhiệt dạng tấm trong gần 10 năm qua.

Tất cả các kích thước được hiển thị bên dưới tính bằng milimét để sử dụng trên biểu đồ dưới đây:

ModelAreaSize ASize BSize CSize DSize E
Sondex S40,044511413817032
Sondex S200,299822889412661
Sondex S150,1579822869412661
Sondex S70,0749822839412661
Sondex S22 Clip0,26874380719225100
Sondex S21 Clip0,23874380719225100
Sondex S190,19798353650202100
Sondex S390,3912983531150202100
Sondex S300,31098353950202100
Sondex S500,515983531450202100
Sondex S58 Clip0,5814084761237310115
Sondex S35 Clip0,35992476800283145
Sondex S1301,321556581891395212
Sondex SF1311,321756751890390300

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về bất kỳ khía cạnh nào liên quan đến gioăng tấm hoặc bộ trao đổi nhiệt dạng tấm:

About Quynh Heat exchanger

Quỳnh P.H.E có kinh nghiệm 8 năm chuyên cung cấp vật tư gasket / tấm phụ kiện thiết bị trao đổi nhiệt các hãng.
This entry was posted in Sondex plate heat exchanger. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *