Gioăng & Tấm trao đổi nhiệt dạng tấm Schmidt Bretten

Cleanphe là nhà phân phối gioăng trao đổi nhiệt dạng tấm, Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm và khung hoặc Tấm dành cho bộ trao đổi nhiệt dạng tấm. Chúng tôi cũng thiết kế tỷ lệ nhiệt, mở rộng, làm sạch và bán các bộ trao đổi nhiệt dạng tấm và khung. Chúng tôi đã dự trữ và bán các miếng đệm và bộ trao đổi nhiệt dạng tấm trong gần 10 năm qua.

Tất cả các kích thước được hiển thị bên dưới tính bằng milimét để sử dụng trên biểu đồ dưới đây:

ModelAreaSize ASize BSize CSize DSize E
Schmidt Bretten Sigmastar 55v     0
Schmidt Bretten Sigmastar 90 1795970  0
Schmidt Bretten S47     0
Schmidt Bretten Sigmastar 45 1795970  0
Schmidt Bretten S70,075701564809030
Schmidt Bretten S90,0947941567049030
Schmidt Bretten S120,113752191,5  38
Schmidt Bretten S160,156967188,5  38
Schmidt Bretten S200,299029686017849
Schmidt Bretten S220,24999029686017849
Schmidt Bretten S170,13497919686811051
Schmidt Bretten S27 Clip0,246110729598017472
Schmidt Bretten S26 Snap0,259111530598017472
Schmidt Bretten S270,246110729598017472
Schmidt Bretten Sigmastar 32-35V 1200355105022573
Schmidt Bretten S320,3671202350105623075
Schmidt Bretten S370,3431230355107621888
Schmidt Bretten S37 Clip0,3431230355107621888
Schmidt Bretten S520,5814164781252314120
Schmidt Bretten S650,65516774961471290138
Schmidt Bretten S65 Clip0,65516774961471290138
Schmidt Bretten S66 Snap0,65916784981471290138
Schmidt Bretten S850,8921344961928290138
Schmidt Bretten S640,65516614811471290140
Schmidt Bretten S1081,0719757071675425227
Schmidt Bretten S1141,119787081675425227
Schmidt Bretten S1381,3923827072081425227
Schmidt Bretten S156 Snap1,4922509501835560335
Schmidt Bretten S149 Snap1,4922509501835560335

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về bất kỳ khía cạnh nào liên quan đến gioăng tấm hoặc bộ trao đổi nhiệt dạng tấm:

About Quynh Heat exchanger

Quỳnh P.H.E có kinh nghiệm 8 năm chuyên cung cấp vật tư gasket / tấm phụ kiện thiết bị trao đổi nhiệt các hãng.
This entry was posted in Schmidt Bretten plate heat exchanger. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *