Gioăng & Tấm trao đổi nhiệt dạng tấm Cetetherm

Cleanphe là nhà phân phối gioăng trao đổi nhiệt dạng tấm, Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm và khung hoặc Tấm dành cho bộ trao đổi nhiệt dạng tấm. Chúng tôi cũng thiết kế tỷ lệ nhiệt, mở rộng, làm sạch và bán các bộ trao đổi nhiệt dạng tấm và khung. Chúng tôi đã dự trữ và bán các miếng đệm và bộ trao đổi nhiệt dạng tấm trong gần 10 năm qua.

Tất cả các kích thước được hiển thị bên dưới tính bằng milimét để sử dụng trên biểu đồ dưới đây:

ModelModel
Cetetherm CT100Cetetherm CT110
Cetetherm CT120Cetetherm CT130
Cetetherm CT140Cetetherm CT150
Cetetherm CT160Cetetherm CT160W
Cetetherm CT170Cetetherm CT180
Cetetherm CT210Cetetherm CT220
Cetetherm CT230Cetetherm CT240
Cetetherm CT90Cetetherm CT95
Cetetherm EP100Cetetherm EP110
Cetetherm EP120Cetetherm EP130
Cetetherm EP140Cetetherm EP150
Cetetherm EP160Cetetherm EP170
Cetetherm EP180Cetetherm EP240
Cetetherm EP90

Liên hệ với chúng tôi về bất kỳ khía cạnh nào liên quan đến gioăng tấm hoặc bộ trao đổi nhiệt dạng tấm cũng như dịch vụ bảo dưỡng/vệ sinh bộ trao đổi nhiệt:

About Quynh Heat exchanger

Quỳnh P.H.E có kinh nghiệm 8 năm chuyên cung cấp vật tư gasket / tấm phụ kiện thiết bị trao đổi nhiệt các hãng.
This entry was posted in Cetetherm plate heat exchanger. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *