Gioăng & Tấm trao đổi nhiệt Bell & Gossett

Cleanphe là nhà phân phối gioăng trao đổi nhiệt dạng tấm, Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm và khung hoặc Tấm dành cho bộ trao đổi nhiệt dạng tấm. Chúng tôi cũng thiết kế tỷ lệ nhiệt, mở rộng, làm sạch và bán các bộ trao đổi nhiệt dạng tấm và khung. Chúng tôi đã dự trữ và bán các miếng đệm và bộ trao đổi nhiệt dạng tấm trong gần 10 năm qua.

Tất cả các kích thước được hiển thị bên dưới tính bằng milimét để sử dụng trên biểu đồ dưới đây.

ModelModel
Bell & Gossett GPX100Bell & Gossett GPX22
Bell & Gossett GPX1152Bell & Gossett GPX237
Bell & Gossett GPX120Bell & Gossett GPX258
Bell & Gossett GPX130Bell & Gossett GPX258B
Bell & Gossett GPX15Bell & Gossett GPX30
Bell & Gossett GPX151Bell & Gossett GPX34
Bell & Gossett GPX161Bell & Gossett GPX35
Bell & Gossett GPX1614Bell & Gossett GPX37
Bell & Gossett GPX1700Bell & Gossett GPX38
Bell & Gossett GPX1980Bell & Gossett GPX39
Bell & Gossett GPX20Bell & Gossett GPX43
Bell & Gossett GPX20aBell & Gossett GPX463
Bell & Gossett GPX47Bell & Gossett GPX4a
Bell & Gossett GPX50Bell & Gossett GPX538
Bell & Gossett GPX538BBell & Gossett GPX62
Bell & Gossett GPX646Bell & Gossett GPX646
Bell & Gossett GPX65Bell & Gossett GPX678
Bell & Gossett GPX7aBell & Gossett GPX8
Bell & Gossett GPX807Bell & Gossett GPX850
Bell & Gossett GPX850BBell & Gossett GPX8a
Bell & Gossett GPX915

Liên hệ với chúng tôi về bất kỳ khía cạnh nào liên quan đến miếng đệm hoặc bộ trao đổi nhiệt dạng tấm và khung, cũng như các sửa đổi hoặc thiết bị mới:

About Quynh Heat exchanger

Quỳnh P.H.E có kinh nghiệm 8 năm chuyên cung cấp vật tư gasket / tấm phụ kiện thiết bị trao đổi nhiệt các hãng.
This entry was posted in Bell & Gossett plate heat exchanger. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *