Category Archives: GEA plate heat exchanger

Gioăng tấm trao đổi nhiệt GEA

Gioăng & Tấm trao đổi nhiệt dạng tấm GEA

Cleanphe là nhà phân phối gioăng trao đổi nhiệt dạng tấm, Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm và khung hoặc Tấm dành cho bộ trao đổi nhiệt dạng tấm. Chúng tôi cũng thiết kế tỷ lệ nhiệt, mở rộng, làm sạch và … Continue reading

Posted in GEA plate heat exchanger | Leave a comment

Gioăng trao đổi nhiệt VT20 GEA

Dự án: Làm mát kiềm / axit nhà máy sản xuất ô tô Thời gian: 9.2022 Khách hàng sử dụng bộ trao đổi nhiệt hãng GEA, sau thời gian sử dụng 10 năm gioăng bị lão hóa do hoạt động … Continue reading

Posted in GEA plate heat exchanger | Tagged , , , , , , , | Leave a comment