Tag Archives: vt20

Gioăng trao đổi nhiệt VT20 GEA

Dự án: Làm mát kiềm / axit nhà máy sản xuất ô tô Thời gian: 9.2022 Khách hàng sử dụng bộ trao đổi nhiệt hãng GEA, sau thời gian sử dụng 10 năm gioăng bị lão hóa do hoạt động … Continue reading

Posted in GEA plate heat exchanger | Tagged , , , , , , , | Leave a comment