Category Archives: APV Gaskets & Plates

Gioăng & tấm trao đổi nhiệt dạng tấm của APV

Cleanphe là nhà phân phối gioăng trao đổi nhiệt dạng tấm, Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm và khung hoặc Tấm dành cho bộ trao đổi nhiệt dạng tấm. Chúng tôi cũng thiết kế tỷ lệ nhiệt, mở rộng, làm sạch và … Continue reading

Posted in APV Gaskets & Plates | Leave a comment