Tag Archives: daewon

Trao đổi nhiệt DHP Daewon

Cung cấp gioăng tấm trao đổi nhiệt DHP DHP (DAEWON) là một trong số công ty trao đổi nhiệt dạng tấm đầu tiên và tốt nhất tại Hàn Quốc, được thành lập vào năm 1978. Hàn Quốc là quốc gia … Continue reading

Posted in Trao-doi-nhiet | Tagged , , , , , , , | Leave a comment