Tag Archives: Alfalaval T20

Trao đổi nhiệt T20 Alfalaval

Clean PHE cung cấp gioăng và tấm trao đổi nhiệt ALFA LAVAL T20 Ứng dụng: Thiết bị trao đổi nhiệt Alfalaval T20 là thiết bị trao đổi nhiệt sử dụng trong các lĩnh vực sau: Sinh học và dược phẩm … Continue reading

Posted in Alfalaval heat exchanger | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment