Gioăng & Tấm trao đổi nhiệt dạng tấm Polaris

Cleanphe là nhà phân phối gioăng trao đổi nhiệt dạng tấm, Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm và khung hoặc Tấm dành cho bộ trao đổi nhiệt dạng tấm. Chúng tôi cũng thiết kế tỷ lệ nhiệt, mở rộng, làm sạch và bán các bộ trao đổi nhiệt dạng tấm và khung. Chúng tôi đã dự trữ và bán các miếng đệm và bộ trao đổi nhiệt dạng tấm trong gần 10 năm qua.

Tất cả các kích thước được hiển thị bên dưới tính bằng milimét để sử dụng trên biểu đồ dưới đây:

ModelModel
Polaris S100 SonderlockPolaris S120
Polaris S14A Hang-onPolaris S15
Polaris S20Polaris S20A Hang-on
Polaris S21A Hang-onPolaris S22 Sonderlock
Polaris S30Polaris S35
Polaris S37 SonderlockPolaris S38 Sondersnap
Polaris S39Polaris S43
Polaris S43 SonderlockPolaris S47 Sonderlock
Polaris S4A Hang-onPolaris S50
Polaris S62 SonderlockPolaris S64 Sonderlock
Polaris S65Polaris S65 Sonderlock
Polaris S7A Hang-onPolaris S8 Sondersnap

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về bất kỳ khía cạnh nào liên quan đến gioăng tấm hoặc bộ trao đổi nhiệt dạng tấm:

About Quynh Heat exchanger

Quỳnh P.H.E có kinh nghiệm 8 năm chuyên cung cấp vật tư gasket / tấm phụ kiện thiết bị trao đổi nhiệt các hãng.
This entry was posted in Polaris plate heat exchanger. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *