Tag Archives: daewon

Trao đổi nhiệt Daewon (DHP)

DHP (DAEWON) là một trong số công ty trao đổi nhiệt dạng tấm đầu tiên và tốt nhất tại Hàn Quốc, được thành lập vào năm 1978. Hàn Quốc là quốc gia đóng tàu xuất sắc trong suốt chiều dài … Continue reading

Posted in Trao-doi-nhiet | Tagged , , , , , , , | Leave a comment