Fischer P.H.E

Chúng tôi cung cấp gioăng và tấm thiết bị trao đổi nhiệt FISCHER PLATE HEAT EXCHANGER. Các kỹ sư chúng tôi có thể tính toán nâng cấp công suất nhiệt hoặc vệ sinh tẩy rửa thiết bị trao đổi nhiệt theo yêu cầu.


FP&E Series

P7 E5 E6 E8 Frau27 E18 E18MF E18 Press In E20
FP-7 E-5 E-6 E-8 Frau-27 E-18 E-18MF E-18 Press in E-20
E28 Press In E32 Fra 32 E40 E40 Press In E51 E61 E61 Press In E82
E-28 Press In E-32 Fra 32 E-40 E-40 Press In E-51 E-61 E-61 Press In E-82