Swep P.H.E

Chúng tôi cung cấp gioăng và tấm thiết bị trao đổi nhiệt SWEP (Swep plates and gaskets heat exchanger). Các kỹ sư chúng tôi có thể tính toán nâng cấp công suất nhiệt hoặc vệ sinh tẩy rửa thiết bị trao đổi nhiệt theo yêu cầu. Xin hãy liên hệ với chúng tôi khi có nhu cầu.

thiet bi trao doi nhiet dang tam Swep plate heat exchanger

G-Series

G52 G55 G58 G65 G102 G108 G153 G157 G158 G234 G274 G322 G362
G-52 G55 G-58 G-65 G-102 G-108 G-153 G-157 G-158 G-234 G-274 G-322 G-362

GX Series

GX-12 GX-18 GX-26 GX-42 GX-51 GX-60 GX-64 GX-85 GX-91 GX-100 GX-118 GX-140 GX-145 GX-180 GX-205
GX12 GX18 GX26 GX42 GX51 GX60 GX64 GX85 GX91 GX100 GX118 GX140 GX145 GX180 GX205

GC*GF Series

GC-12 GC-28 GC-26 GC-30 GC-51 GC-60 GC-65 GF-57 GF-97 GF-138 GF-187 GF-257 GF-276
GC12 GC28 GC26 GC-30P GC51 GC60 GC65 GF57 GF97 GF138 GF187 GF257 GF276
      GC-30D                  

HX-MF-UX Series

HX-180 HX-25 HX-50 HX-85 MF-138 MF-257 MF-276 MF56 MF-59 UX-10 UX-80
HX180 HX25 HX50 HX85 MF138 MF257 MF276 MF56 MF59 UX10 UX80