Sigma / API / Schmidt P.H.E

Chúng tôi cung cấp gioăng và tấm thiết bị trao đổi nhiệt SIGMA (Sigma plates and gaskets heat exchanger). Các kỹ sư chúng tôi có thể tính toán nâng cấp công suất nhiệt hoặc vệ sinh tẩy rửa thiết bị trao đổi nhiệt theo yêu cầu. Xin hãy liên hệ với chúng tôi khi có nhu cầu.

Thương hiệu Sigma còn có tên khác là API hoặc Schmidt-Breten

Sigma X Series & 7 Series

SX19 SX29 SX49 S7 S9 S17 S27 S37
Sigma X19 Sigma X29 Sigma X49 Sigma 7 Sigma 9 Sigma 17 Sigma 27 Sigma 37

Sigma 2 Series & V Series

S12 S16 S22 S32 S52 S45V S90V
Sigma 12 Sigma 16 Sigma 22 Sigma 32 Sigma 52 Star 45 Star 90
          STAR45 STAR90

Sigma M Series & F Series

M27 M36 M37 M66 M76 M106 F45
Sigma M27 Sigma M36 Sigma M37 Sigma M66 Sigma M76 Sigma M106 Sigma F45

Sigma Z Series

S30 S64 S65 S85 S108 S109 S138 S166 S38 S48 S60 S114
Sigma 30 Sigma 64 Sigma 65 Sigma 85 Sigma 108 Sigma 109 Sigma 138 Sigma 166 Sigma 38 Sigma 48 Sigma 60 Sigma 114