Hisaka P.H.E

Chúng tôi cung cấp gioăng và tấm thiết bị trao đổi nhiệt HISAKA (HISAKA plates and gaskets heat exchanger). Các kỹ sư chúng tôi có thể tính toán nâng cấp công suất nhiệt hoặc vệ sinh tẩy rửa thiết bị trao đổi nhiệt theo yêu cầu. Xin hãy liên hệ với chúng tôi khi có nhu cầu.

EX, LX, RX, SX, UX & YX – Series Models

EX11 EX15 LX00A slit-in LX10A slit-in LX20 LX20A slit-in LX30A slit-in LX40 LX40A slit-in LX50A slit-in
EX-11 EX-15 LX-00A slit-in LX-10A slit-in LX-20 LX-20A slit-in LX-30A slit-in LX-40 LX-40A slit-in LX-50A slit-in
RX11A slit-in RX13A slit-in RX30A slit-in RX70 SX41 SX43 SX90 SX90M
RX-11A slit-in RX-13A slit-in RX-30A slit-in RX-70 SX-41 SX-43 SX-90 SX-90M
UX01 UX10 UX100 UX10A slit-in UX20 UX20A slit-in
UX-01 UX-10 UX-100 UX-10A slit-in UX-20 UX-20A slit-in
UX30 UX30A slit-in UX40 UX40A slit-in UX80 YX80
UX-30 UX-30A slit-in UX-40 UX-40A slit-in UX-80 YX-80