APV Spx Flow P.H.E

Chúng tôi cung cấp gioăng và tấm thiết bị trao đổi nhiệt APV SPX FLOW. Các kỹ sư chúng tôi có thể tính toán nâng cấp công suất nhiệt hoặc vệ sinh tẩy rửa thiết bị trao đổi nhiệt theo yêu cầu.

APV SPX FLOW SR Series

SR1 SR2 SR3 SR6-AA SR6-AG SR6-GH SR6-GL SR9 SD9
SR-1 SR-2 SR-3 SR6AA SR6AG SR6GH SR6GL SR-9 SD-9
SR23-AO SR23-PV SR23-VO SR14-AD SR14-AH SR14-AN SR14-AP SR14-GD SR15-PE
SR23AO SR23PV SR23VO SR14AD SR14AH SR14AN SR14AP SR14GD SR15PE

APV SPX FLOW R Series

R5 ER5 R40 R405 R6 R66 R8-AH R8-GI R10 R106 R86 R89
R-5 ER-5 R-40 R-405 R-6 R-66 R8AH R8GI R-10 R-106 R-86 R-89

APV SPX FLOW Pasilac Series

T4 R55 D37 K34 K55 K71 H12 H17
T-4 R-55 D-37 K-34 K-55 K-71 H-12 H-17
N25 N35 N50 M60 M92 M107 M185
N-25 N-35 N-50 M-60 M-92 M-107 M-185