Tetra Pak P.H.E

Chúng tôi cung cấp gioăng và tấm thiết bị trao đổi nhiệt Tetra pak (Tetrapak plates and gaskets heat exchanger). Các kỹ sư chúng tôi có thể tính toán nâng cấp công suất nhiệt hoặc vệ sinh tẩy rửa thiết bị trao đổi nhiệt theo yêu cầu. Xin hãy liên hệ với chúng tôi khi có nhu cầu.

Thiet bi trao doi nhiet dang tam Tetrapak

C,M&T Series

C6 C8 C10 FRONT6 FRONT8 FRONT10 M10BBASE M10MBASE
C-6 C-8 C-10 FRONT-6 FRONT-8 FRONT-10 M10-B BASE M10-M BASE
M3XBASE M6BASE M6MBASE MN6 MN10 MN11 MN15 MP11
M3X-BASE M6-BASE M6M-BASE MN-6 MN-10 MN-11 MN-15 MP-11
MS10 MS15 MS3 MS6 T6SR
MS-10 MS-15 MS-3 MS-6 T6-SR